UČILNICA

Skavtstvo je svetovno gibanje mladih. Začetnik je Robert Baden-Powell, prve korake v skavtstvu za dekleta pa je naredila njegova sestra Agnes.  

Baden-Powell pa je zasnoval tudi deset skavtskih zakonov, ki so skavtom v vodilo v življenju. Najvažnejši zakon je, da mora skavt vsak dan narediti eno dobro delo. Skavti postanemo ob slovesni skavtski obljubi, ko prejmemo tudi rutko, glede na starost pa smo razdeljeni v tri starostne veje. 

V Sloveniji smo skavti združeni v krajevne enote (skavtske skupine ali stege), ti so povezani v nacionalna združenja (slovenski skavti smo združeni v ZSKSS - Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov), nacionalna združenja pa so članice svetovnih skavtskih organizacij (ZSKSS je članica WAGGGS - World Association of Girl Guides and Girl Scouts). 
Nazunaj smo prepoznavni po rutkah, opečnato oranžnih srajicah in modrih hlačah. 

Skavtska obljuba

Pri svoji časti obljubljam, da si bom z božjo pomočjo prizadeval-a služiti Bogu in domovini, pomagati bližnjemu in izpolnjevati skavtske zakone.

Volčja obljuba

Obljubljam, da bom z Božjo pomočjo naredil/-a kar najbolje morem za svoje poboljšanje, da bom pomagal/-a drugim in izpolnjeval/-a zakona krdela.

Skavtski zakoni

Baden Powell je postavil 10 skavtskih zakonov. Ti so nastali na osnovi desetih Božjih zapovedi. Skavtski zakoni so:

1. Skavt(inja) si šteje v čast, da si pridobi zaupanje. 
2. Skavt(inja) je zvest(a) Bogu in domovini. 
3. Skavt(inja) pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo. 
4. Skavt(inja) je prijatelj(ica) vsakomur in vsem skavtinjam in skavtom brat (sestra). 
5. Skavt(inja) je plemenit(a). 
6. Skavt(inja) spoštuje naravo in vidi v njej božje delo. 
7. Skavt(inja) uboga svoje starše in predstojnike ter vestno opravlja svoje dolžnosti. 
8. Skavt(inja) si v težavah žvižga in poje. 
9. Skavt(inja) je delaven(a) in varčen(a). 
10. Skavt(inja) je čist(a) v mislih, besedah in dejanjih.

Volčja zakona

Sta le dva in zajemata vseh 10 skavtskih zakonov - priprejenih za volčiče in volkuljice

1. Volčič živi v krdelu v veselju in poštenosti.
2. Volčič misli na drugega, kakor na samega sebe.