Določanje stojišča

Pri hoji s karto in kompasom je pomembno da vedno poznamo lastno stojišče. Naši stojiščni točki moramo sproti slediti tako, da primerjamo objekte na krati in v naravi. Opazujemo potek cest, križišč, objekte, mostove, rastje, reke, pritoke, slemena, vrhove ter merimo s časom hoje (okoli 5 km/h po nerazgibanem, planem in ravnem terenu - glej poglavje Splošno).

Kadar ne poznamo stojišča, ga moramo določiti. In sicer:

oceno: ta način določanja stojišča uporabljamo, kadar ne razpolagamo s sredstvi in priborom za merjenje (kompasa), oziroma ne obstaja možnost določanja stojišča na kakšen drug način. Postopek je naslednji:

 1. orientirano karto (glej poglavje Uporaba karte)
 2. prepoznavamo objekte v širši okolici in na karti ter objekte v neposredni bližini stojišča

stranskim urezom: ta postopek uporabljamo takrat, kadar imamo stojišče na linijskem objektu, ki je prikazan na karti. Postopek je naslednji:

 1. orientirano karto (glej poglavje Uporaba karte)
 2. izberemo dva primerna objekta (levo in desno), ali objekt, ki je čim bolj pravokoten na naš linijski objekt, ali dva objekta, ki se po globini pokrivata
 3. postavimo ravnilo ob izbran objekt na karti in ga obračamo toliko časa, dokler ne naviziramo na naš objekt na zemljišču
 4. zarišemo črto preko izbranega objekta in našega linijskega objekta. Tako dobimo naše stojišče
 5. zaradi preverjanja točnosti postopek ponovimo še na drugo točko

z notranjim urezom: če se ne nahajamo na linijskem objektu, določimo stojišče brez merjenja po sledečem postopku:

 1. orientirano karto (glej poglavje Uporaba karte)
 2. izberemo tri objekte
 3. z viziranjem na te tri objekte s pomočjo ravnila zarišemo črte na karto. Tam kjer se črte sekajo je naše stojišče. Če se črte ne sekajo v eni točki je naše stojišče v težišču trikotnika

nasprotnim azimutom: ta način je zelo zanesljiv. Seveda je pogoj, da imamo dobro merilno opremo ter da vidimo vsaj tri markantne objekte na katere lahko viziramo. Postopek je naslednji:

 1. izmerimo azimute na tri markantne objekte na zemljišču, ki se nahajajo na karti
 2. za izmerjene azimute izračunamo nasprotne azimute ter z ravnilom na karti začrtamo linije iz točk na katere smo merili azimute v smeri nasprotnega azimuta
 3. kjer se črte sekajo je naše stojišče