Orientacija s kompasom

 

 • določamo smeri neba
 • natančno orientiramo topografsko karto
 • določimo smerni kot (azimut) in razdaljo poljubni točki na nepoznanem območju

Kompas ima magnetno iglo, ki se vedno obrne proti magnetnemu severu (igla na kompasu se postavi vzporedno s silnicami Zemljinega magnetnega polja in kaže smer magnetnega severnega pola). Ta pa malo odstopa od geografskega zemeljskega severnega polja, Kot odstopanja imenujemodeklinacija.

Sestavni deli kompasaKompasi se med seboj razlikujejo po kakovosti, videzu, namembnosti in po načinu uporabe. Pri uporabi katerekoli vrste moramo paziti:

 • v katerem jeziku so označene strani neba na kompasu (npr."S" v angl. pomeni "south - jug" in ne "sever")
 • kako je označen del magnetne igle, ki kaže proti severu
 • v kakšnih enotah je podana merilna skala na limbu - enote kompasa. Najpogosteje se uporabljajo kotne stopinje (obseg kroga je 360°). Lahko pa so podrobnejše tisočine (1 tisočina je kot, pod katerim vidimo 1 m visoko palico na oddaljenosti 1 km. Iz tega sledi, da je obseg kroga s polmerom 1 km je 6283 m; to število so zaokrožili na 6400 - torej 360° ustreza 6400 tisočin)
 • kje je oznaka na podstavku, kamor naravnamo kotne vrednosti. Pri nekaterih kompasih je označba smeri severa na prosto vrtljivi, namagneteni vetrovnici, drugi kompasi imajo prosto vrtljivo le magnetno iglo, kotne vrednosti pa so označene na limbu.

Določanje strani neba s pomočjo kompasa

 1. limb nastavimo na 0°
 2. kompas držimo vodoravno
 3. s kompasom se obračamo tako dolgo, da se pokrijeta magnetni del igle in označba severa na vetrovnici
 4. viziramo in določimo smer severa
 5. imenujemo predmete, ki jih vidimo v vizirni smeri od bližjega k daljnemu
 6. za nami se nahaja jug (180°), na naši desni vzhod (90°) in na levi zahod (270°)


Iskanje točke z znano lego (azimutom) in oddaljenostjo

Na primer: lega točke 174° - 45 m

 1. na vetrovnici nastavimo azimut 174°
 2. skupaj s kompasom se obračamo tako dolgo, da se severni pol magnetne igle pokrije z oznako severa na vetrovnici
 3. viziramo v smeri iskanega objekta
 4. izmerimo ali ocenimo oddaljenost 45m