Azimut -uporaba

Kadar imamo zemljevid in poznamo dve točke, moramo najprej izmeriti azimut med njima. S znanim azimutom in razdaljo pa se potem lahko gibljemo po terenu, četudi iz točke A ne vidimo točke B.

Merjenje azimuta od točke A do znane točke B s kompasom:

 1. karto orientiramo (glej poglavje Uporaba karte)
 2. med točko A in B narišemo daljico
 3. ob daljico prislonimo levi ali desni rob kompasa in ga pritisnemo ob zemljevid, da se ne premakne
 4. vrtimo limb tako dolgo, da se označba severa pokrije s severnim polom magnetne igle
 5. na limbo odčitamo azimut

s kotomerjem:

 1. med točko A in B narišemo daljico
 2. skozi točko A narišemo daljico, ki je v smeri geografskega severa. Pri topografskih kartah je to vzporednica k robu lista
 3. središče kotomerja postavimo na točko A, 0° na kotomerju poravnamo z daljico proti severu
 4. na obodu kotomerja odčitamo azimut

Kako narišemo znani azimut s točko A

s kompasom:

 1. karto orientiramo (glej poglavje Uporaba karte)
 2. na limbu nastavimo podani azimut
 3. spodnje desni ali levi vogal kompasa postavimo to točko A
 4. cel kompas vrtimo toliko časa okrog točke A, da se označba severa pokrije s severnim polom igle
 5. ob levem (ali desnem) robu kompasa potegnemo poltrak z začetkom na spodnjem robu kompasa
 6. preračunamo dano razdaljo do točke B in jo na karti odmerimo

s kotomerjem:

 1. skozi točko A narišemo daljico, ki je v smeri geografskega severa. Pri topografskih kartah je to vzporednica k robu lista
 2. središče kotomerja postavimo na točko A, 0° na kotomerju poravnamo z daljico proti severu in v smeri urinega kazalca odmerimo kot danega azimuta. Točka B leži na poltraku, ki leži v tej smeri.
 3. preračunamo dano razdaljo do točke B in jo na karti odmerimo

Merjenje azimuta med točko A in B na terenu

Pri tem je točka A naše stojišče. Kompas obrnemo tako, da preko vizija na njemu gledamo proti točki B. Ko se igla umiri obrnemo limb tako, da se magnetna igla pokriva z 0° na limbu. Na merilni točki kompasa potem preberemo stopinje azimuta.

Prenos azimuta na teren

Pri hoji na terenu moramo pogosto prenesti poznan azimut med točko A in B v okolje. Predvsem, če točke B ne vidimo zaradi naravnih ovir ali oddaljenosti. Limb na kompasu zavrtimo tako, da bo na merilni točki željen azimut. Nato se skupaj z kompasom vrtimo toliko časa, da se severi del magnetne igle pokrije z oznako severa. Viziramo proti objektom tej smeri ter si zapomnimo izbran objekt.

Hoja po azimutu

Pri načrtovanju poti določimo azimute in razdalje od ene točke do druge točke poti. Te podatke si vrišemo v zemljevid ali skico in krenemo na pot. Kako točno se držimo izmerjenega azimuta je odvisno od tega, zakaj uporabljamo to tehniko orientiranja. Z kotomerjem ali natančnim kompasom azimute določimo zelo točno. Kadar se hočemo vrniti nazaj po isti poti, izračunamo nasprotni azimut.
 
Na izhodišči točki najprej določimo smer točke B kamor smo namenjeni. Dostikrat to točko ne vidimo pač pa vidimo druge objekte v želeni smeri. Krenemo v smeri točke B ali izbranih objektov, če nam to teren omogoča, sicer izbiramo najprimernejše najkrajše poti do želenega cilja. Če smo si izbrali objekt pri njem ponovno določimo želeni azimut proti točki B in postopek ponavljamo vse dokler ne pridemo do točke B.

Če nam na poti zmanjka objektov ali hodimo v temi ali megli pošljemo člana ekipe v smeri azimuta naprej dokler ga vidimo. Tu nas počaka in ko pridemo do njega postopek nadaljujemo. Razdaljo med dvema točkama na karti lahko točno določimo tako, da izmerimo razdaljo na karti in jo s pomočjo merila pretvorimo v dejansko razdaljo. 
Ne pozabi, da nam merilo pove, kolikokrat je prikazano površje na karti pomanjšano!