SKVO

SKVO - Skupnost voditeljev

Sestavljajo ga vsi voditelji vej, drugi voditelji in duhovni asistenti. SKVO zagotavlja celostno vzgojo v skladu z usmeritvami ZSKSS in vodi steg. 

Stegovodkinja:Ana Posavec
Namestnik stegovodje: Tilen Kramer
Duhovni asistent v vseh vejah:
 Ivan Hrastnik, Matej Vinojčič
Blagajnik: 
Simon Posavec
Gospodat: Jernej Hernavs 

Voditeljica veje VV: Neža Strenčan
Voditeljica veje VV: Lucija Knafeljc
Voditeljica veje VV: Larisa Sentočnik
Voditeljica veje VV: Eva Poteko

Voditelj veje VV: Klemen Kuhar
Voditelj veje VV: Tilen Kramer 

Voditeljica veje IV: Ana Posavec
Voditeljica veje IV: Ana Ocvirk
Voditelj veje IV: Jernej Hernavs
Voditelj veje IV: Simon Podjaveršek
Voditelj veje IV: Jakob Rozman 
Voditelj veje IV:  Jernej Gačnikar

Voditeljica veje PP: Ana Posavec
Voditelj vehe PP: Simon Posavec
Voditelj veje PP: Matevž Hribernik

Stegovo